Brottsligheten minskar i Järva. Ny statistik visar att våldsbrotten har minskat med 25 procent, stölder har minskat med 40 procent och olaga hot har minskat med 46 procent.

Stockholm stads senaste rapport om trygghet och säkerhet visar att brottsligheten i Järva minskade kraftigt under 2019 jämfört med 2018. I stadsdelen Rinkeby-Kista har antalet anmälningar minskat med sammanlagt 8 procent, medan det i Stockholm stad som helhet har ökat med 4 procent. Enligt Benjamin Dousa (M) ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beror minskningen beror på en kombination av olika saker. Fler poliser, fler ordningsvakter, fler trygghetskameror och bättre samverkan mellan olika aktörer lyfts fram som framgångsrecept. Samt, att de styrande infört nya integrationsåtgärder där det enskilda ansvaret betonas tydligare jämfört med när Socialdemokraterna styrde Stockholm stad.

Åtgärder i bostadsområden
Det finns dock en insikt om att en del av brottsligheten har flyttats från öppna torg till bostadsområden. Benjamin Dousa vill att S/MP-regeringen ändrar lagstiftningen så att Stockholm stad kan sätta in trygghetsinsatser i områden där brottsligheten flyttats till.

Snabbfakta från Trygghetsrapporten
Förra året anmäldes totalt 751 färre brott i Järva jämfört med 2018. Jämför man år 2019 med år 2016 är skillnaderna stora. Våldsbrotten har minskat med 25 procent, stölder har minskat med 40 procent och olaga hot har minskat med 46 procent.
Källa: Stockholm stad.

Foto: Benjamin Dousa. Moderata Ungdomsförbundet.