Pandemin inte har påverkat de politiska prioriteringarna bland stockholmarna.

En ny undersökning gjord av DN/Ipsos visar att brottsligheten har kommit ikapp sjukvården som stockholmarnas viktigaste fråga följt av skola och utbildning, integration, miljö- och klimat, integration och invandring. Bostadsfrågan har tappat 10 procentenheter (från 26 till 16 procent) och tappat placeringar i rankingen från tredje till sjunde plats. Enligt Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos så har inte pandemin påverkat de politiska prioriteringarna, skriver DN.

Stockholmarnas viktigaste frågor
Siffrorna anger procent.

Sjukvården 39
Brott och straff 39
Skola och utbildning 21
Integration 19
Miljö och klimat 18
Invandringen 18
Bostäder 16
Äldreomsorgen 15

Källa: DN/Ipsos november 2020.

Daltas för mycket med brottslingar

En majoritet av de som intervjuats uppger att det är för låga straff och daltas för mycket med kriminella, samt att det är för mycket kriminalitet i samhället. När det gäller sjukvården uppger en majoritet bristande tillgänglighet med långa köer och väntetider som stora problem.

Fakta om undersökningen

1 235 röstberättigade väljare har intervjuats under perioden 14-26 september, varav 176 via telefon, 772 via sms och 287 via en slumpmässig rekryterad webbpanel. 768 av intervjuerna har genomförts röstberättigade väljare i Stockholm stad och 467 av intervjuerna land invånare i andra kommuner i Stockholms län exklusive Stockholm stad.