Nära 41 000 barn i Stockholms län lever i en familj som har skulder. Det är en minskning med cirka 1000 barn jämfört med förra året.

I Stockholms län finns över en halv miljon barn. 40 944 av dem lever i en familj där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Antalet har minskat jämfört med förra året, då levde 41 849 barn i en familj med skulder eller pågående skuldsanering. Det visar ny statistik från Kronofogdemyndigheten. Andelen har sjunkit från 8,2% till 7,9%.

– Coronautbrottet har påverkat alla delar av samhället, och många familjer står inför en tuff ekonomisk situation. Risken är stor att antalet barn som växer upp i skuldsatta hem kommer att öka markant de kommande åren, säger Tina Häggmark på Kronofogden.

Stora skillnader i Stockholms län

Det finns stora skillnader i länet. Högst andel barn med skuldsatta föräldrar finns i Nynäshamns kommun följt av Botkyrka och Södertälje. Men andelen och antalet barn som lever i en familj med skulder har minskat i dessa kommuner jämfört med förra året. Danderyd har den lägsta andelen barn som lever i skuldsatta familjer. Följt av Täby och Ekerö.

Källa: Kronofogden. Förklaring: Orange stapel är andel 2020 och blå stapel är 2019.
Samarbete med Bris

Kronofogden och Bris samarbetar sedan några år tillbaka för att stötta barn som är oroliga över familjens ekonomi. Samarbetet handlar till största del om att sprida information till barn om att de inte är ensamma om sin situation, att det inte är deras fel och att det alltid finns någon att prata med om hur livet är just nu. Barn kan varje dag ringa till Bris kuratorer anonymt på gratisnumret 116 111, chatta, mejla och skriva inlägg på Bris forum.