4064 idrottsföreningar och 49 specialidrottsförbund har sökt kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket som Riksidrottsförbundet fördelar.

Många specialidrottsförbund och idrottsföreningar har haft det tufft under coronakrisen med inställda evenemang, anpassad verksamhet och stora ekonomiska konsekvenser. Den 20 mars presenterade regeringen ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin

– Vi vet att föreningar och förbund har ställt in evenemang och verksamheter eller riskerar att tvingas göra det även under kommande månader. En kartläggning görs nu av hur behov av ytterligare stöd ser ut beroende på hur länge denna samhällskris pågår, säger Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet.

Mellan 1-15 maj hade idrottsföreningar och specialidrottsförbund möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. 4064 ansökningar om kompensationsstöd har inkommit från idrottsföreningar och 49 från specialidrottsförbund. Flest ansökningar kommer från fotbolls-, ridsports-, och innebandyföreningar. Kommuner med flest antal föreningar som sökt stöd är Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur mycket pengar som varje förening och förbund kommer att beviljas är i dagsläget inte känt.