Socialdemokraterna vill att hela Botkyrka kommun ska vara en EBO-fri zon. För att få igenom förslaget har Socialdemokraterna fört samtal med Moderaterna och Tullingepartiet.

Lagen om eget boende (EBO-lagen) ger asylsökande möjligheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Efter den 1 januari 2020 har 32 kommuner fått möjlighet att göra undantag i lagen. Det innebär att kommunerna får välja särskilda områden i kommunen som inte ska omfattas av EBO. Asylsökande som flyttar till EBO-fria områden kommer inte att ha samma rätt till statliga och kommunala bidrag. Syftet med den nya EBO-lagen är att minska segregationen i Sverige.

Socialdemokraterna: Hela Botkyrka ska vara EBO-fri
Stockholm stad har pekat ut 15 EBO-fria områden. Socialdemokraterna i Botkyrka vill gå ett steg längre. De vill att hela kommunen ska vara en EBO-fri zon. Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, säger till SVT Stockholm att kommunen har tagit ett stort ansvar för asylsökande under en längre period. Samt, att andra kommuner måste öka sitt mottagande.
Förslaget splittrar de styrande i Botkyrka
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som styr kommunen är inte eniga om hela eller delar av Botkyrka ska vara EBO-fri. Det är endast Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som vill undanta hela kommunen. För att kunna samla en politisk majoritet har Ebba Östlin samtalat med Moderaterna och Tullingepartiet. Moderaterna ställer sig bakom förslaget om att göra hela Botkyrka till en EBO-fri zon. De styrande i Botkyrka har meddelat att samarbetet kommer att fortsätta samarbeta med varandra trots att partierna är oeniga EBO-frågan.
Mottagandet påverkar hela Botkyrka
Under processens gång har det framkommit frågor om varför Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Tullingepartiet vill undanta undanta hela Botkyrka. Enligt Willy Viitala (M) beror det på att mottagandet påverkar hela Botkyrka.

Underskotten inom skolan och socialtjänsten härrör i stor utsträckning till mottagandet. Inom enbart skolan ska Botkyrka spara 250 miljoner kronor åren 2020-2023. Det kommer därför att bli en sämre kvalitet, i alla kommundelar. För oss moderater går våra skattebetalares välfärd före att vi fortsatt ska ta ett alldeles för stort ansvar för ett nationellt flyktingmottagande, säger Willy Viitala till 08-Nytt.

Artikeln uppdaterades 11 mars 10:43.

Foto: Ebba Östlin. STORSTHLM.