Turerna om att kommuner i Stockholms län ägnar sig åt så kallad social dumpning har tagit en ny vändning.

I januari besökte representanter från 19 kommuner regeringen för att protestera mot vad de hävdar är social dumpning. De påstår att kommuner i Stockholms län tvingar nyanlända (som inte längre omfattas av bosättningslagen) att flytta till landsbygdskommuner. Civilminister Lena Micko (S) har gett Statskontoret i uppdrag att kartlägga frågan. Men, vad kartläggningen kommer att leda till är fortfarande inte känt. Det är möjligt att S/MP-regeringen tvingar kommunerna att ge förtur åt nyanlända i bostadskön.

Debatten har pågått under en längre tid. Kramfors, Hultsfred och Ljusnarsberg påstår att kommuner i Stockholms län ägnar sig åt så kallad social dumpning.

”De har fått hjälp att flytta hit och fått med sig pengar till några månadshyror. Det som är anmärkningsvärt är att de inte har någon koppling till kommunen utan de har fått lösa sin hemlöshet genom att flytta.” – Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg.

Eget ansvar efter etableringstiden

Österåkers kommun har pekats ut som pekats ut som en bov i dramat. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) har till Aftonbladet sagt att individerna får hjälp och stöd att stå på egna ben efter etableringstiden.

”Det är ju ingenting vi använder oss av i Österåker kommun. Från det att man som nyanländ kommer till Österåker så får man reda på första dagen att man har gratis bostad i två år. Från dag ett så ska man söka sig bostäder, i egentligen sökområde hela landet. Efter två år så ska man ha hittat sin egen bostad.”

Regeringen kartlägger

För några veckor sedan besökte representanter från 19 kommuner regeringen för att ge sin bild av händelserna. Efter mötet meddelade Civilminister Lena Micko (S) att frågan om påstådd social dumpning ska kartläggas och att de utpekade kommunerna ska få ett samtal. Några veckor efter mötet gav regeringen Statskontoret i uppdrag att kartlägga frågan om påstådd social dumpning. Vad kartläggningen ska leda till är ännu okänt.

Kommer staten att kompensera kommunerna?

Täby kommun var enligt kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) inte inbjuden till mötet. Han var måttligt imponerad över Civilministerns besked. Till TT sa han följande:

– Ett – så vänder jag mig mot ordet social dumpning för det är ingenting vi sysslar med.

– Två – anser Lena Micko att etablering ska ta längre än två år så får staten stå för den kostanden. Tre – jag beklagar att vi inte har varit inbjudna till det här mötet.

Läs mer:

Det här är bosättningslagen.
Sigtuna: Staten borde ta ansvar för den dåliga migrationspolitikens konsekvenser.
Solna: Nyanlända ska behandlas som alla andra.