Ny uppgörelse i regeringen innebär en öppning för ökad invandring och mer generös politik än innan 2015.

Spelet om den svenska migrationspolitiken fortsätter. För några veckor sedan presenterade den parlamentariska migrationskommittén sin utredning. Ett av huvudförslagen i utredningen är att uppehållstillstånd för flyktingar skall vara tidsbegränsade med möjlighet till förlängning eller permanent tillstånd efter tre år. För att få permanent uppehållstillstånd krävs kunskaper i svenska och samhällskunskap, föreslår kommittén som också vill se att asylsökande kan försörja sig för att man ska få stanna i Sverige.

Moderaterna var kritiska redan då

Kommittén var långt ifrån enig på många punkter. Moderaterna har drivit på för en betydligt tuffare asylpolitik och partiets migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenegard, var inte nöjd över slutresultatet av utredningen.

– Det här är långt ifrån tillräckligt. Det är en mycket smal produkt där viktiga förslag saknas, säger hon och efterlyser volymmål och krav för att få ta del av svensk välfärd, sa hon till SVT i september.

Enighet mellan S och MP att öppna upp för ökad invandring

Regeringspartierna var länge oeniga om hela utredningen skulle ut på remiss eller inte. I veckan landade partierna om att skicka ut hela förslaget på remiss, men med två tillägg. Ett av de nya förslagen är att göra lättnader i det så kallade gymnasieregelverket. För att någon ska få stanna efter gymnasiestudierna måste personen inom sex månader hitta ett varaktigt jobb. S och MP vill att gränsen höjs till 1 år. Detta innebär ytterligare en generös regel för personer att få stanna kvar i Sverige trots att de fått avslag i rättslig instans och därmed saknar skyddskäl. Ett annat förslag är att någon som har varit mycket länge i Sverige med tillfälligt uppehållstillstånd, men där skyddsskälen inte längre finns kvar, ändå ska kunna få stanna.

Expressen ledare: Mer generös än tidigare

Expressens ledarredaktion är mycket kritisk mot regeringens uppgörelse. Den regel för barn som MP nu vill återinföra var en bidragande orsak till att Sverige tog emot 40 procent av alla ensamkommande barn som kom till EU under 2015. Att vuxna med ”särskilt ömmande skäl” ska kunna få stanna är den mest långtgående formuleringen sedan början av 2000-talet, då migrationspolitiken gjordes om. I det avseendet skulle reglerna alltså vara mer generösa än under den senaste flyktingvågen, skriver ledarredaktionen.

Moderaterna: Fullständig kollaps

Maria Malmer Stenergard, riksdagsledamot för Moderaterna, är kritisk och menar att Socialdemokraternas nya besked är ”ett svek mot de egna väljarna”.

– Det vi har sett i dag är Socialdemokraternas totala kollaps i migrationsfrågan, sa Maria Malmer Stenergard i Aktuellt tidigare i veckan och fortsatte:

– Dessutom vill man ge ett stort antal ensamkommande män möjlighet att stanna här. Det är naturligtvis ett svek mot de egna väljarna men också mot alla de människor som lider i utanförskap av en ohållbar invandring och avsaknad av integrationspolitik under många år.

Foto: SVT Aktuellt