Av 200 personer som deltagit i Etableringslyftet har 71 procent fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel.

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt som drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby med stöd av Europeiska Socialfonden. Insatserna riktar sig till nyanlända som omfattas Arbetsförmedlingens etableringsprogram och nyanlända som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet är att få fler i arbete.

Över 70 procent i jobb eller fortsatta studier

Nya siffror visar att andelen deltagare i Etableringslyftet som går vidare till egen anställning efter tiden i projektet fortsätter att öka. Av 200 deltagare har 71 procent fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel. I juli 2019 var motsvarande siffra 68 procent.

Nära samarbete är är en framgångsfaktor

Majoriteten av deltagarna är lågutbildade och behöver därför olika insatser för att antingen gå vidare till studier eller få ett arbete. Enligt Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet är en viktig framgångsfaktor det nära samarbetet mellan de olika aktörerna. Det är inte bara ett samarbete på pappret utan vi sitter tillsammans i gemensamma lokaler, vilket gör stor skillnad, säger Annika Nordgren.

Stora etableringsskillnader mellan kommuner i Sverige

Nyanlända som deltagit i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser klarar sig olika bra i olika kommuner. Det visar en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Det finns större skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden jämfört med studiedeltagande. Vad skillnaderna i etablering mellan kommuner med likartade förutsättningar beror på har rapportförfattarna inte lyckats fastställa.