Sedan 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Kommunerna får ersättning från staten under max två år. Intäkterna ska kompensera för kostnader under etableringsperioden. Vilka sorters bostadskontrakt som kommunerna erbjuder de nyanlända skiljer sig åt. Vissa kommuner erbjuder förstahandskontrakt genom förtur. Andra kommuner erbjuder tillfälliga bostadskontrakt. Det vanligaste är tvåårskontrakt. Enligt Kammarrätten i Stockholm är kommunerna inte skyldiga att erbjuda permanenta hyreskontrakt.

Läs mer: Bosättning och bosättningslagen. Migrationsverket.