Botkyrka blir en av elva kommuner i Sverige som kommer undantas från den så kallade EBO-lagen.

Tidigare 08-Nytt: S i Botkyrka vill att hela kommunen ska bli en EBO-fri zon.

Lagen om eget boende (EBO-lagen) ger asylsökande möjligheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Efter den 1 januari 2020 har 32 kommuner fått möjlighet att göra undantag i lagen. Det innebär att kommunerna får välja särskilda områden i kommunen som inte ska omfattas av EBO. Asylsökande som flyttar till EBO-fria områden kommer inte att ha samma rätt till statliga och kommunala bidrag. Syftet med den nya EBO-lagen är att minska segregationen i Sverige.

11 kommuner undantas helt från nya EBO-lagen

Migrationsverket har lämnat besked att 11 kommuner får klartecken att undanta hela kommunens yta från EBO-lagen. Det innebär att asylsökande som väljer att bosätta sig i någon av de 11 kommunerna kommer att gå miste om dagersättningen från Migrationsverket. De nya reglerna gäller från 1 juli 2020.

Inget flyktingförbud

Syftet med den nya EBO-lagen är att få fler asylsökande att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för bra skolgång, arbete och bostad. Men de nya reglerna innebär inte ett flyktingförbud.

Det är viktigt att komma ihåg att ändringarna inte innebär ett förbud för asylsökande att bosätta sig i dessa kommuner eller områden. Däremot förlorar personen rätten till dagersättning, säger Anna- Johanna Viking, processledare vid Migrationsverket.

Botkyrka undantas helt från nya EBO-lagen

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, hoppas att beslutet ska leda till bättre integration. EBO-systemet har inneburit att ett fåtal kommuner har tagit ett väldigt stort ansvar för att välkomna nya svenskar. Jag tror att fler kommuner, men även staten måste ta ett större ansvar under asylprocessen för att man ska få en bra start, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka till Sveriges radio.