Kramfors kommun har anklagat Huddinge kommun för att ägna sig åt social dumpning. 08-nytt kan i dag avslöja att uppgifterna inte stämmer. Kommunledningen i Huddinge misstänker att politiskt spel ligger bakom anklagelserna.

08-nytt har tidigare skrivit om att kommuner i Stockholms län anklagats för social dumpning. Huddinge kommun i Stockholms län har pekats ut som en bov av Kramfors kommun. Anklagelserna mot Huddinge kommun grundar sig i en analys som Välfärdsförvaltningen i Kramfors kommun gjorde under hösten 2019. Nu kan 08-nytt avslöja att Kramfors kommun och tidigare kommunalrådet Jan Sahlén (S) ljugit om att Huddinge systematiskt ägnat sig åt social dumpning.

Huddinge inledde en utredning
I november 2019 inledde Patrik Forshage Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge en utredning för att ta reda på om Huddinge ägnat sig åt social dumpning. Förvaltningen utredde bland annat i vilken utsträckning individer som haft tillfälligt boende i Huddinge hade ny mantalsskrivning i Kramfors. Han kunde inte hitta en enda individ. Däremot hittade han hittade tre hushåll som hade lämnat kommunen till andra kommuner, men ingen av dem hade flyttat till Kramfors. Vidare undersökte han i vilken utsträckning någon anställd hade i uppdrag att ”ragga upp privata hyresvärdar”. Även i den delen hittade han ingen som på kommunens uppdrag ägnat sig åt så kallad social dumpning. För att veta mer tog Patrik Forshage kontakt med Kramfors kommun.

Huddinge kommun nämns inte


Carina Eriksson är verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgsverksamheten i Kramfors kommun. Hon skickade ett mailsvar till Huddinge kommun i slutet av november. I svaret skriver hon att Huddinge kommun inte nämnts som ursprungskommun av de personer som flyttat till Kramfors.

Den politiska ledningen i Huddinge är lättad över de nya uppgifterna. Vår förvaltning har gjort ett jättejobb när det gäller Huddinge kommuns mottagande, att förminska deras arbete för ett politiskt spel är ovärdigt. Istället för att skapa en konflikt mellan stad och land borde Socialdemokraterna ta tag i de verkliga problemen ute i landet, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsen ordförande i Huddinge till 08-nytt.

Foto: Maja Brand, Huddinge Kommun.