Gör detta för att öka kvaliteten och tryggheten för de äldre på våra boenden.

Sigtuna kommun har fattat beslut för att språktesta alla medarbetare l inom äldreomsorgen. I genomfördes proven som undersöker läs- och språkförståelse. Språktestet gäller samtliga anställda, oavsett vilken språklig bakgrund man har. Det rapporterar SVT.

Vill öka trygghet och förbättra kvaliteten

Kommunen gör detta för att öka kvaliteten och tryggheten för de äldre på våra boenden. Samt, vill minska de risker och missförstånd som kan uppstå när språket är ett hinder. Sigtuna kommun vill också att språktestet ska vara ett verktyg för att kunna stötta den personal som inte har tillräckliga språkkunskaper att få nödvändiga kompetenshöjande insatser i det svenska språket.

Relaterade nyheter