Under gårdagen presenterade Ulf Kristersson (M), partiledare och Elisabeth Svantesson (M), vice partiordförande och ekonomisk-politisk talesperson slutrapporten från Moderaternas integrationskommission. Rapporten innehåller 100 konkreta politiska förslag och målet är att invandringen ska vara bra för Sverige. 

Moderaterna anser att målet med Sveriges invandring ska vara att den är bra för Sverige. Därför behövs det en rad nya politiska förslag på bland annat integrationsområdet. Den slutrapport som Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) har presenterat innehåller 100 förslag för en bättre integrationspolitik. Därtill behöver integrationspolitiken utvärderas löpande mot två mått: hur många är självförsörjande och hur många pratar användbar svenska. 

Varför är detta nödvändigt? 
I en debattartikel på DN debatt skriver Kristersson och Svantesson följande: 
”Helt nya siffror från riksdagens utredningstjänst, som Moderaterna har tagit fram, visar att 675 000 vuxna som invandrat inte är självförsörjande, utan beroende av bidrag för sin försörjning. Det leder till ett liv i utanförskap, med barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet och kvinnor som aldrig blir självständiga.”

En misslyckad integration berör den enskilda människan så väl som hela samhället. Med bland annat bostadssegregation, arbetslöshet och bidragsberoende som följd. Men även andra saker som gängkriminalitet, hedersförtryck och radikalisering.

Moderaternas 100 förslag

Förslagen är uppdelade i sju olika kapitel: 

  1. Integrationens mål
  2. Minskad invandring
  3. Anpassning till det svenska samhället
  4. Bryt bostadssegregationen
  5. Från bidrag till jobb och självförsörjning
  6. Svenska språket och nya klassresor
  7. Mönsterbrytande förslag för ökad trygghet

Läs mer om förslagen här!

Foto: Moderaterna