Risken är överhängande att stora industriprojekten Hybrit och H2 Green Steel inte får tillräckligt med el i tid enligt Svenska kraftnät. Samtidigt har regeringen låtit fungerande kärnkraft förtidsavvecklas.

Det pågår många intressanta projekt för att ställa om den svenska basindustrin. Två exempel är Hybrit och H2 Green Steel. Om allt går enligt planerna kan svenska företag producera fossilfri stål. Det finns en utmaning. Det behövs el. Mycket mer el än som det finns i dagsläget. Nu varnar Svenska Kraftnät att det saknas tillräckligt mycket el för att kunna ställa om industrin. Därmed kan Sverige gå miste om miljö- och jobbvinster. Svenska kraftnät (Svk) kräver att regeringen agerar för att det ska bli möjligt att bygga nya ledningar snabbare. Uppmaningen publicerades i ett debattinlägg i Dagens Nyheter i förra veckan. Enligt en långtidsanalys gjord av Svk visar ett kraftigt ökat elbehov i Sverige, en fördubbling under de kommande 20 åren.

Går inte att använda samma el till omställning och täcka upp avvecklad kärnkraft

Enligt en rapport gjord av Region Norrbotten och Västerbotten kan södra Sverige inte räkna med att kunna hämta mer el från Norrbotten och Västerbotten framöver eftersom det egna behovet av el kommer att öka kraftigt för att klara av omställningen av industrin i norr. Detta var en av varningarna som flertalet oppositionspartier lyfte i samband med när regeringen tillät avvecklingen av Ringhals 1 vid årsskiftet.

Det är viktigt att alla intressenter förstår att det inte finns så mycket ledig kapacitet här som man kan tro. Elförsörjningsfrågorna måste in i all samhällsplanering och de kan inte vänta, säger Nils-Olov Lindfors (C), regionråd.