Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) har tröttnat på brottsligheten i kollektivtrafiken i Stockholms län. Han vill därför inleda ett försök där polisen ges befogenheter att utföra visitationer i kollektivtrafiken.

SL har cirka 500 vapenrelaterade händelser per år. Det är en brottslighet som ökat med nära 60 procent sedan 2015.

Vill ge polisen befogenheter att visitera folk i kollektivtrafiken
Kristoffer Tamsons har inspirerats av ett liknande arbete i Londons kollektivtrafik, satsningen ”Stop and search”. Konkret innebär förslaget att poliser ges möjlighet att rutinmässigt och även med mer ringa misstanke göra riktade insatser i syfte att komma åt individer som bär kniv eller andra vapen som tillhyggen.

Enligt Metropolitan Police är ’stop and search’ en framgångsrik taktik, i områden med höga knivbrott och gängvåld. Varje år resulterar ’stop and search’ i över 3.500 arresteringar för olaga vapeninnehav och beslagtagandet av tusentals vapen från Londons gator, skriver Kristoffer Tamsons på Facebook.

Förslaget är ytterligare ett trygghetsförslag
Moderaterna i Region Stockholm med Kristoffer Tamsons i spetsen har under flera år föreslagit att tunnelbanepolisen i kollektivtrafiken i Stockholms län ska återinföras. Men mottagandet har varit ljummet från statligt håll. Kostnaderna för trygghetsskapande åtgärder i kollektivtrafiken i Stockholms län uppgår till 300 miljoner kronor för 2020. Det är en fördubbling jämfört med 2014. Det handlar om kostnader kopplat till ordningsvakter, trygghetskameror och SL:s trygghetscenter.