Effekterna av coronavirusets spridning påverkar kollektivtrafiken i Stockholms län. Med start måndag den 23 mars har SL-trafiken färre avgångar.

Nu tas ytterligare steg i Region Stockholm för att säkra en robust och uthållig kollektivtrafik till följd av utbrottet av Covid-19, även kallat coronaviruset. Det meddelar trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M). För att möta nuvarande och kommande frånvaro även bland kollektivtrafikens medarbetare justeras antalet avgångar i busstrafiken i Stockholms län från och med måndag den 23 mars. Pendeltågen och tunnelbanan kör som vanligt tills vidare

Så går trafiken under vardagar från och med 23 mars och tills vidare:

• Tunnelbanan och pendeltågen påverkas inte utan kör med ordinarie turtäthet.
• Busstrafiken i hela länet justeras med färre avgångar under vardagar. Resorna kommer att vara sökbara i SL:s reseplanerare. Under morgon- och eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att finnas i reseplaneraren.
• Roslagsbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan justerar trafiken med färre avgångar under vardagar. Under morgon- och eftermiddagstrafik körs förstärkningsavgångar som inte alltid kommer att finnas i reseplaneraren.
• Pendelbåtarna går som vanligt, med undantag för linje 80 som får en justering av trafiken med färre avgångar.
• Spårväg City justeras med färre avgångar under vardagar.
• Waxholmsbolagets trafik påverkas inte.