I dagarna kom nyheten att SL blir först i Sverige med att använda AI-teknik för att minska trängsel. Detta i och med ett pilotprojekt som testas i Södertälje. 

SL har startat ett pilotförsök ombord på Södertäljes bussar. Med försöket hoppas man kunna styra undan trängsel och planera trafiken för att minimera risken för trängsel för resenärerna. 

– Målbilden med pilotförsöket är att sätta en standard som fler delar av Sverige snart kan följa. Det här är modern teknik som kan bidra till att lösa moderna problem som uppstått under det gångna året. Bättre information, bättre trafikplanering och bättre teknikanvändning ger en bättre kollektivtrafik för SL-resenärerna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL i ett pressmeddelande.

The Train Brain är företaget bakom tekniken som kommer att användas. De har utvecklat ett AI-verktyg som kan prognosticera bussarnas kapacitet att ta ombord resenärer och hur många som reser med bussarna i Södertälje. AI-tekniken kan på sådant sätt användas för att styra antal mängden bussar till ett område där efterfrågan är hög. 

Foto: SLL