Nu försöker Socialdemokraterna ta nu åt sig äran för att andra partier drivit fram kärnkraftens betydelse i den viktiga klimatomställningen.

Nytt år men samma problem består. 08-nytt avslutade fjolåret med att rapportera om de höga elpriserna i Sverige och effekterna för svenska hushåll. Igår rapporterade DN att de senaste månadernas elprischock drivit fram en högre inflation vilket i sin tur ätit upp hushållens köpkraft.

EU-klassar kärnkraften som hållbar

Igår meddelade flera medier att EU-kommissionen kommer att investeringar i kärnkraft kommer att klassas som hållbar. Bakgrunden är ett mångårigt arbete att ta fram en gemensam standard för vad som kan klassas som hållbara investeringar. Syftet är att locka näringslivet och andra privata aktörer att investera i klimatomställningen.

S försöker radera nutidshistoria

Regeringen var snabbt ute på banan igår och meddelade att S-regeringen under hela den pågående arbetet i EU drivit på att kärnkraften ska klassas som hållbar. Men, uttalandet stämmer inte överens med verkligheten. Faktum är att S-regeringen under flera år motarbetat andra partier i riksdagen som drivit fram en tydlig svensk linje för kärnkraften i EU.

Screenshot Omni 2 december 2021

Regeringen ville så sent som för en månad sedan inte klassa kärnkraften som hållbar. Energiministerns ställning om att exkludera kärnkraften som hållbar i klimatomställningen var inte en miss i arbetet. Magdalena Andersson sade strax innan jul att regeringen inte ville klassificera kärnkraften som hållbar. I höstas KU-anmäldes S-regeringen för att den arbetat emot ett skarpt mandat från EU-nämnden att klassa kärnkraften som hållbar. Socialdemokraterna röstade emot detta i nämnden men kördes över av bland annat Moderaterna.

Foto: Screenshot SVT Aktuellt 1 december 2021.

Relaterade nyheter