SL:s begäran om ytterligare stöd för att undvika trängsel får nobben av regeringen.

08-Nytt har tidigare skrivit om de stora miljardförlusterna i kollektivtrafiken i spåren av pandemin. Samt, om regeringens stöd som täcker en del av intäktsförlusterna.

Ökad trängsel – Vill se en lagändring

Resandet har börjat öka något igen, men intäktsförlusterna består eftersom många resenärer inte betalar. Trots extrainsatt trafik och att SL fortsatt uppmanar till nödvändiga resor är det trångt i delar av kollektivtrafiken. Detta ökar risken för smittspridning. För att minska risken för smittspridning vill länsstyrelsen i Stockholm och SL göra en tillfällig lagändring för att ge poliser, ordningsvakter, busschaufförer och andra förare rätt att avvisa passagerare.

Det finns i dag inte ett rättsligt stöd för till exempel en busschaufför att skingra trängsel ombord om det inte rör sig om en ordningsstörning. Och att det kan ske smittspridning räknas inte som en ordningsstörning, säger Johan von Sydow länsöverdirektör på länsstyrelsen till tidningen Mitt I.

Regeringen ger nobben – Moment 22 för kollektivtrafiken

Igår meddelade Justitieminister Morgan Johansson att det inte är aktuellt med en lagändring och menade att problemet kan lösas om SL sätter in extra trafik. Problemet är dock att SL redan satt in ytterligare trafik, samtidigt som intäktsförlusterna består. Därtill pågår pandemin fortfarande och personal i kollektivtrafiken som uppvisar symtom ska inte jobba. Och regeringens ekonomiska stöd till kollektivtrafiken täcker endast förluster för sommarperioden. Sammantaget innebär regeringens nya besked ett moment 22 för kollektivtrafiken, som i värsta fall kan tvingas dra ned på trafiken för att få ihop ekonomin.