Efter tre års omfattande arbete. I dag invigs den nya så kallade getingmidjan i centrala Stockholm.

En av landets största flaskhalsar för tågtrafiken färdigrustad till en kostnad på 3,2 miljarder kronor. Resenärer till och från Stockholm har fått stå ut med avstängningar som gjort att man fått ta tåget från Södra station. Men nu är det över! Tidigt imorse rullade tåget över nya getingmidjan till Stockholm central.

Livslängd på 80 år

Den gamla anläggningen var till stora delar från 1950-talet och hade nått sin tekniska livslängd. Upprustningen har varit den mest komplexa och tidskritiska som Trafikverket gjort på järnvägen. Brobanor har bytts ut och betongkonstruktioner i tunnlar har reparerats. Den ”nya” getingmidjan har teknisk livslängd på 80 år.

Fakta om antal tåg över getingmidjan

1871 byggdes två spår genom Stockholm. Då gick det tio tåg per dygn.
2016 gick det cirka 600 tåg per dygn, men fortfarande på två spår.
2019 går det cirka 300 tåg per dygn på två spår. Minskningen beror på att all pendeltågstrafik 2017 flyttades till den nya pendeltågstunneln under centrala Stockholm.

Foto: Trafikverket.