Finansborgarrådet i Stockholms stad, Anna König Jerlmyr (M) skrev en debattartikel tillsammans med Oslos styrande politiker om att det behövs ett snabbtåg mellan Oslo och Stockholm.

Många fördelar

Anna König Jerlmyr menar, tillsammans med Oslos byrådsordförande Raymond Johansen, att det finns många fördelar med att bygga ett snabbtåg till Oslo. Delvis skulle det innebära en minskning av utsläpp och möjliggöra ett mer hållbart resande mellan huvudstäderna. Delvis skulle det också underlätta för handel, utbyten och en sammansvetsning i Norges respektive Sveriges näringsliv.

Lönar sig inte att ta tåg

Oslo ligger endast 417 km från Stockholm – en distans som är kortare än till Göteborg från Stockholm. Trots den korta distansen tar en tågresa över fem timmar mellan Stockholm och Oslo, jämfört med 3 timmar till Göteborg. Detta i kombination med en omfattande arbetspendling mellan de två huvudstäderna är en av anledningarna varför sträckan Stockholm-Oslo utgjorde världens tjugonde mest frekventa flyglinje i världen år 2018. Av den anledning menar Anna König Jerlmyr tillsammans med Raymond Johansen, att det finns ett behov av snabbtåg mellan städerna.

Skillnad mellan höghastighetståg och snabbtåg

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att bygga ett höghastighetståg till Göteborg. Detta säger dock Moderaterna nej till. De menar att höghastighetstågen är dyrt och kommer att ta för lång tid – 200 miljarder och en byggnadstid på 25 år. Till skillnad från förslaget om höghastighetståget till Göteborg skulle snabbtåget till Norge gå på redan byggda banor och dessutom ha Norge som delfinansiär.  

Att förstärka järnvägen mellan Oslo och Stockholm halverar restiden och kostar en tiondel av vad höghastighetsbanor till Göteborg och Malmö kostar där tidsvinsten är betydligt mindre. Dessutom ger Oslo-Stockholm stora vinster för pendlare i regionerna på sträckan, säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna, till 08-nytt.