I dag skriver Maria Stockhaus, Moderaternas trafikpolitiska talesperson, tillsammans med företrädare för Moderaterna i Stockholmsregionen i Altinget om nya infrastruktursatsningar för huvudstaden. Debattörerna menar att regeringens satsning på höghastighetståg är alldeles för dyrt och riskerar att tränga bort andra viktiga satsningar för Stockholmsregionen.

Höghastighetståg

Regeringen presenterade nyligen i sin infrastrukturpolitiska proposition att de går vidare med satsningen på höghastighetståg. Detta innebär ett projekt som förmodligen skulle sträcka sig flera decennier framåt i tiden, med en kostnad på minst 300 miljarder kronor. Moderaterna menar att det skulle vara oansvarigt att lägga hundratals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar på prestigeprojekt som höghastighetståg när befintliga järnvägar och vägar behövs rustas upp.

Felprioritering

Regeringens satsning på höghastighetsbanor skulle tränga bort andra viktiga projekt som Stockholmsregionen och Sverige är i större behov av, menar debattörerna. De menar att det behövs en mer hållbar och modern infrastrukturpolitik som fokuserar på jobb, tillväxt och pendling.

Debattörerna skriver att de vill se ett en balans mellan väg, järnväg och flyg genom att prioritera bland annat Östlig förbindelse, tvärförbindelse Södertörn och Ostlänken. Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, trycker särskilt på vikten av tvärförbindelse Södertörn som är en ny väg tvärs över Södertörn.

Konsekvenserna för oss i södra regionen som enligt Trafikverket har Sveriges sämst utbyggda vägnät i förhållande till trafikmängden är förödande, säger han till 08-nytt.

M-företrädarna i Stockholmsregionen vill även se en utbyggnad av Arlanda med en förbättrad infrastruktur till flygplatsen.

Regeringen måste prioritera utbyggnad av infrastrukturen till och från Arlanda. Trafiken på E4 runt Arlanda står helt står helt stilla långa tider på dygnet och det är både svårt och dyrt att ta sig till flygplatsen med kollektiva färdmedel. Dessa brister och andra måste rättas till, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, till 08-nytt.

Bild: Canva.