Oklart om regeringen kommer att kompensera kollektivtrafiken för miljardförlusterna med anledning av pandemin.

08-Nytt har vid ett flertal tillfällen under våren och sommaren rapporterat om krisen i kollektivtrafiken. Pandemin och regeringens råd och rekommendationer har inneburit att allt färre åker med kollektivtrafiken. Samtidigt har det funnits ett krav om att trafiken ska flyta på som vanligt. En ekvation som inte går ihop.

Miljardförluster i hela landet

Utvecklingen med minskade intäkter är i stort sett likadan i hela landet. Värst drabbat är de stora regionerna. Sammanlagt har regionerna hittills haft minskade intäkter i miljardklassen. I Skåne har intäkterna minskat med över en halv miljard kronor under årets första sex månader. Västra Götaland prognostiserar 1 miljard i minskade intäkter.

Stockholm är värst drabbat

I Stockholm befaras intäktstappet vara cirka 4 miljarder kronor. Till SvD uppger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) att SL sedan mars har tappat i genomsnitt 100 miljoner i veckan på grund av att färre reser med kollektivtrafiken.

Statens var slut innan de betalades ut

Strax innan sommaren meddelade regeringen att kollektivtrafiken skulle få ersättning för minskade intäkter under cirka 100 dagar. Men, pandemin har fortsatt och regionerna har ännu inte erhållit kompensation för vårens intäktsförluster. Det är ännu inte känt om regeringen kommer att fatta beslut om ytterligare kompensation för landets kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken inte erhåller ytterligare kompensation är risken stor att trafikbolagen måste dra ned på turer och varsla personal.

Kompensation i Danmark och Tyskland

I somras enades de danska kommunernas och regionernas organisationer med regeringen om att staten fullt ut ska kompensera kollektivtrafiken för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Tyska regeringen kompenserar kollektivtrafiken i landet med 6 miljarder euro för insatserna under pandemin så här långt.