En satsning för att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken efter pandemin.

Den som är född under åren 2004–2010 och skriven inom Region Stockholms område får ett sommarlovskort via posten. Totalt handlar det om cirka 160 000 unga som berörs och kostnaden för satsningen beräknas till 120 miljoner kronor.

Satsning att få tillbaka resenärer efter pandemin

För att få tillbaka resenärer i alla åldrar har SL presenterat en rad nysatsningar som del av ett återstartspaket för kollektivtrafiken. Satsningar som syftar till att öka efterfrågan på kollektivtrafiken och få fler att återvända efter restriktionerna som minskade resandet. Hitintills har bland annat presenterats en ny flexibel biljettyp för att förenkla resandet under varierade restider och förändrade resmönster. Därtill har SL introducerat ett nytt betalsystem där betalkort numera fungerar som SL-kort. Vidare har SL möjliggjort för periodkort i smartphones för att digitalisera biljettsystemet.

Nu ger vi det unga Stockholm en unik möjlighet att upptäcka kollektivtrafiken efter år av statliga restriktioner och regleringar. Detta med den kanske största prova-på-kampanjen i svensk kollektivtrafiks historia. Sätter vi goda vanor hos en ung generation är det något hela samhället vinner på. Där statliga myndigheter sagt nej och stanna hemma, säger vi nu ja, välkomna, res och möts, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiknämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Relaterade nyheter

M, KD och V i ny uppgörelse 2,5 miljarder till kollektivtrafiken