Den svenska kollektivtrafiken drabbas av miljardbortfall till följd av coronakrisen. Samtliga av landets regioner kräver nu besked av regeringen om ekonomisk kompensation.

Förlorar 1 miljard kronor per månad

08-Nytt har tidigare skrivit om att coronapandemin slagit hårt mot kollektivtrafiken i Stockholms län. För några veckor sedan hade SL ett intäktsbortfall på 60 procent, vilket motsvarar 155 miljoner kronor. Utvecklingen är likadan i hela landet. På kort tid har kollektivtrafiken i genomsnitt förlorat fler än varannan resenär och biljettintäkterna har minskat med lika mycket. Sammanlagt förlorar kollektivtrafiken cirka 1 miljard kronor i månaden. Nu kräver landets regioner att regeringen kompenserar regionerna ekonomiskt för uteblivna kollektivtrafiksintäkter.

Det behövs en tydlig statlig kompensation

Regeringen har ökat statsbidragen med 15 miljarder kronor under 2020 till följd av pandemin. Men, regionerna kompenseras enbart för minskade skatteintäkter och inte för minskade intäkter i kollektivtrafiken och sjukvården. De 3 miljarderna som regeringen aviserat för coronarelaterade kostnader kommer inte att täcka regionernas samtliga merkostnader. SKR har riktat kritik mot att det senare krispaketet är administrativt krångligt, samt att det saknas en garanti för att regionerna kommer att få kompensation för merkostnader i sjukvården. Regionerna vill därför att staten ska garantera ekonomisk kompensation för kollektivtrafikens intäktsbortfall och merkostnader. Om regionerna inte kompenseras ekonomiskt väntas neddragningar av trafik och personal.

Miljöpartiet driver frågan mot Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna

I en intervju med DN säger Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin att staten bör kompensera regionerna för intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Samt, att hon driver frågan i budgetförhandlingarna mot S, C och L. Men, det är oklart om MP kommer att lyckas få med samarbetspartierna att gå med på att kompensera regionerna för uteblivna intäkter.