Prognos från Byggföretagen spår dystra siffror för byggbranschen.

Byggföretagen prognostiserar att upp till 16 000 personer kan komma att förlora jobbet inom byggbranschen de kommande två åren. Orsaken bakom sysselsättningstappet är sjunkande bygginvesteringstakt i allmänhet och en coronaeffekt. Bygginvesteringarna kan minska med åtta procent redan i år och enligt prognosen kommer nyproduktionen av bostäder att minska mest och kan komma att falla med femton procent i år. Enligt prognosen påbörjas 35 700 nya bostäder i flerbostads- och småhus under 2020. Läget för 2021 ser något ljusare ut med 39 800.

– Det är fortfarande långt under vad som behöver byggas för att täcka behoven, säger Catharina Elmsäter-Svärd VD för Byggföretagen.

Byggbranschen har hittills klarat sig lindringt

Många branscher har drabbats hårt av den pågående coronapandemin. Byggbranschen har däremot klarat sig bättre än många andra branscher. Byggföretagen skriver att de ännu inte efterfrågat några särskilda krisåtgärder för branschen. Men nu kommer de med ett förslag.

– En åtgärd som skulle göra god nytta är en rejäl höjning av rot-avdraget, säger Catharina Elmsäter-Svärd.