Det saknas miljardbelopp trots att regeringen sagt att fyrspår är prioriterat. Det finns en stor risk att projektet blir försenat.

För drygt en vecka sedan presenterade Trafikverket förslaget till ny nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022 till 2033. Förslaget beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas samt är ett underlag till regeringen när den ska fatta ett slutgiltigt beslut i frågan under våren.

Full finansiering till fyrspår saknas

Det har under många år lovats en utbyggnad av spårnätet mellan Stockholm och Uppsala. Inför valet 2018 lovade regeringen fyrspår och så sent som i år sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen prioriterar full finansiering till projektet. Men det verkar hittills vara stor skillnad mellan löften och faktiskt utfall. För i Trafikverkets förslag framgår det att projektet om fyrspår mellan Stockholm och Uppsala är underfinansierat. Projektet har endast 18 procents finansiering fram till 2033 och risken är stor att projektet blir försenat.

Kritik från både Stockholm och Uppsala

Göran Enander som är Landshövding i Uppsala är väldigt besviken på förslaget. Vad har vi för garantier att det finns pengar 2026? Då kan det ha kommit propåer från andra delar av landet. Staten har faktiskt skrivit ett avtal där de lovat att järnvägen ska vara klar senast 2034. Här är det uppenbart att man prioriterat satsningar i norr och att pengarna inte räckt till, säger landshövdingen till UNT.

Fyrspåret är av absolut största vikt för att arbetspendlingen mellan Stockholm och Uppsala ska effektiviseras. Att det är så kraftigt underfinansierat är ett svek mot utvecklingen och tillväxten i huvudstadsregionen. Det är ett snabbt och effektivt projekt som kan göra stora nyttor, säger Carl Bergkvist, säger näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Höghastighetstågen tränger undan pengar

Samtidigt intecknas 104 miljarder kronor i projekt som berör de planerade höghastighetsbanorna. Men arbetet på sträckan Borås–Göteborg står stilla, sträckan Lund–Hässleholm är försenad och dragningen av Ostlänken är fortfarande osäker.

– Det är upprörande att så mycket pengar läggs på projekt som inte är samhällsekonomiskt motiverade och inte kommer leverera nyttor på denna sida av år 2050. Detta samtidigt som hela den nationella planen är en uppvisning i förseningar av angelägna projekt i hela landet, säger Carl Bergkvist.

Foto: Av: Stefan Nilsson / SJ AB

Relaterade nyheter