Under hösten låg andelen fuskresor i linje med hur det såg ut innan pandemin och för helåret blev resultatet 5,4 procent.

Under pandemin ökade fusket i kollektivtrafiken kraftigt rån cirka tre procent till ungefär 12 procent. Det beror med stor sannolikhet på åtgärder som infördes i början av pandemin, så som stängda framdörrar på bussarna och kraftigt begränsade biljettkontroller. Det vanligaste sättet att fuska är att resa utan biljett.

Under förra året inledde SL en motoffensiv för att minska fusket och säkra att folk betalar för sig när de åker i kollektivtrafiken. Nya siffror visar att fusket minskat tillbaka till pre-pandeminivåer och att helårssiffran för fjolåret landade på 5,8 procent. 58 procent av det totala fusket förra året gick till på det här sättet.

Relaterade nyheter