Trafikregionrådet ryter ifrån: Sluta stjäl från er själva. Det är vi stockholmare som till slut måste stå för notan.

Tjuvåkandet har ökat under pandemin

En ny undersökning från SL visar att biljettfusket har ökat under covid-19-pandemin, rapporterar Bussmagasinet. Det har gjorts 17400 kontroller mellan den 29 juli och den 11 augusti. Under denna period kunde 5,6 procent av de kontrollerade resenärerna inte visa upp någon giltig biljett. Motsvarande siffra förra året var 0,75 procent.

Inkluderas kontroller där resenärer avvikit eller vägrat låta sig kontrolleras uppgår andelen till över 13,6 procent, nästan var sjunde resenär. Motsvarande andel under samma tidsperiod 2019 var 1,96 procent. Det innebär att andelen resenärer som rest utan giltig biljett, vägrat låta sig kontrolleras eller avvikit från kontrollen ökat med över 600 procent.

Kristoffer Tamsons ryter ifrån

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) håller inte tillbaka kritiken.

Sluta stjäl från er själva. Det är vi stockholmare som till slut måste stå för notan. I en tid som kräver större personligt ansvar är det skrämmande att se hur en växande korg med rötägg tar tillfället i akt, flyr vårt gemensamma ansvar och inte vill göra rätt för sig. Detta är allvarligt. Den som nu fuskar, tjuvåker och vägrar göra rätt gör en svår situation än värre. Man stjäl inte bara pengar från en kollektivtrafik som framöver kommer behöva varje krona för att fortsätta rulla, utan även från en sjukvård som fortfarande dagligen tampas med pandemin, skriver han på Facebook.

Stora intäktstapp under pandemin

Kollektivtrafiken har drabbats av stora intäktsförluster med anledning av pandemin och fuskåkandet. SL tappar uppskattningsvis cirka 100 miljoner kronor i veckan.