Trafikregionsrådet och ordföranden i SL Kristoffer Tamsons (M) vill nu se en rad insatser för att komma till bukt med problemet

08-nytt har tidigare skrivit om plankningen som ökat i kölvattnet av pandemin. Nya siffror visar att plankningen ökat med över 1000 procent inom t.ex. busstrafiken. Vissa dagar uppemot 8 av 10 resenärer utan att betala för en biljett. Sammanlagt kostade fusket SL 750 miljoner kronor i minskade intäkter. Det är en ökning med nästan 480 miljoner kronor jämfört med 2019.

Det är hårresande siffror. En trekvarts miljard hade gjort mycket för att utveckla och rusta upp kollektivtrafiken i ett läge då vi blöder pengar som följd av pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

För att öka möjligheterna att säkerställa att folk betalar för sig har SL installerats ombord på drygt 70 procent av bussarna vilket också haft effekt på betalningsviljan. Men den politiska ledningen för Region Stockholm vill att fler åtgärder genomförs. För att minska fusket kommer SL att fyrdubbla antalet biljettkontroller med fler riktade kontroller. Samtidigt vill Region Stockholm att riksdagen ska ge SL möjligheter att själva bestämma nivån på tilläggsavgifter, att skärpa påföljderna vid återkommande plankning och se över möjligheterna att utcöma andra påföljder än böter. Dagens nivå på plankningsavgift är max 1500 kronor.