Region Stockholms hjärtsjukvård rankas bäst i hela landet. I juni kom Swedehearts kvalitetsregister över hjärtsjukvården 2020 och Region Stockholm placeras i toppen. Även uppdelat på enskilda sjukhus är det goda resultat, tre av de fyra bästa sjukhusen ligger i Stockholmsregionen.

Varje år presenteras den här sammanställningen över hjärtsjukvården som baseras på elva indikatorer från hela vårdkedjan. Syftet är att stödja sjukvården i strävan mot bättre behandlingar, bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna samt öka kostnadseffektiviteten i vården.

Att sjukvården håller högsta kvalitet är viktigt, både för regionen som helhet och de enskilda sjukhusen. Karolinska Huddinge hamnar på en andraplats i landet med 9,5 poäng av 11 möjliga tillsammans med S:t Göran och Danderyd på tredje plats med 9 poäng.

Trots ett hårt pressat läge i och med pandemin har Region Stockholm under året lyckats upprätthålla och öka kvalitén i både akutsjukvården och eftervården på hjärta/kärlområdet, samtidigt som fler i behov av intensiv- och akutsjukvård tagits emot. Region Stockholm hamnar på första plats och ökar med 6% i indexet för 2020 jämfört med 2019, pandemi till trots.

Precis som för hjärtsjukvården så vill Region Stockholm förbättra vården inom alla områden, där arbetet sker målmedvetet med höga ambitioner. Att resultaten utvecklas så pass väl som de gjort är ett kvitto på att arbetet är på rätt väg. Det är genom målmedvetet kvalitetsarbete med utgångspunkt i evidens och med stöd av kvalitetsregister i många år som vi kan se bättre resultat. Målet är inte att bara nå de nationella målen utan tar sikte mot de allra bästa resultaten i världen.

En nyckel till framgång är våra akutsjukhus väletablerade samarbete där exempelvis ett regionalt behandlingsprogram tagits fram. Behandlingsprogrammet revideras systematiskt och kontinuerligt och används av verksamheterna för att säkra högsta kvalitet. Huddinge som klättrat flera placeringar sedan mätningen 2019 byggde under 2018 ut jourverksamheten och nu finns dygnet runt-jour även i den södra länsdelen i Stockholm.

I kontrast till detta arbete finns S-styrda Region Kalmar, som inte bara ligger lägst i rakningen med 4 av 11 poäng, utan försämrar också sitt resultat överlägset mest med 38 procent. Kontrasterna blir tydliga mellan politisk ledning som utgår från systematiskt kvalitetsarbete och ger långsiktiga förutsättningar för sjukhusen att planera sin vård. Där det saknas lämnas kvalitetsarbetet åt slumpen. Vi i Region Stockholm strävar efter att ge stora möjligheter och förutsättningar till personalen inom hälso- och sjukvården för att bedriva världens bästa vård.

Vi är stolta över årets resultat men trots goda resultat stannar inte arbetet här. Det regionala behandlingsprogrammet har under många år tagit ansvar för ambitionen om att hela tiden sträva efter att förbättra resultaten och hitta nya förbättringsområden. Ambitionen är att överträffa de nationella målen och lyfta blicken mot de bästa resultaten ur ett internationellt perspektiv. Det känns mycket angeläget att uppskatta dessa goda resultat också i skuggan av en pandemi som drabbat hela samhället och tvingat vården till den största omställning som genomförts i modern tid. De medarbetare som upprätthåller arbetet ska ha en stor eloge.

Region Stockholm vill vara och ska vara ledande i att erbjuda våra medborgare en vård i världsklass. Det lyckas vi bara med genom att systematisk jobba för högre kvalitet.

Lars Rådén (M)
1:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm